Kinderen zijn boos op elkaar tijdens een kinderfeestje

Wat doe je met ruzie tijdens een kinderfeestje?

Bij een kinderfeestje horen lachende kinderen, leuke activiteiten en een vrolijke sfeer. Echter lukt dit niet altijd, want wat als er ruzie ontstaat tussen de kinderen? Een kleine tegenvaller of een aantal kinderen die niet zo goed met elkaar kunnen opschieten, kunnen allemaal redenen zijn dat er ruzie ontstaat tijdens een feestje. Dit drukt nogal een stempel op de feestsfeer, dus in dit artikel vindt u tips om ruzies te voorkomen en op te lossen.

1. Nodig niet te veel kinderen uit

Kinderen hebben veel ruimte en bewegingsvrijheid nodig, net als een rustige omgeving. Wanneer er veel kinderen zijn en de kinderen dus vrij dicht op elkaar zitten, kan dat zorgen voor irritatie bij sommigen. Het is daarnaast ook lastiger om overzicht en orde te bewaren met een grote groep kinderen. Het is dan ook handig hier rekening mee te houden bij het bepalen van het maximumaantal gasten. Let hierbij ook op groepsdynamiek: zitten er kinderen tussen die echt niet met elkaar door een deur kunnen? Dan is het goed om daar wat extra op te letten.

2. Kies een geschikt tijdstip

Let op het moment waarop het feestje plaatsvindt. Vroeg in de ochtend en laat in de avond zijn over het algemeen minder geschikte tijdstippen voor jonge kinderen. Ze zijn dan moe, hebben misschien slecht geslapen of al een vermoeiende dag achter de rug. Vermoeide kinderen zijn sneller geïrriteerd, wat de kans op ruzie vergroot. Plan een feestje dus het best aan het einde van de ochtend of in de middag.

3. Plan rustmomenten en actiemomenten

Dit ligt aan wat de basis is van het feestje: Vindt er een activiteit plaats waarbij de kinderen lang druk bezig zijn? Zorg dan voor een pauze, een moment waarin iedereen even tot rust kan komen en kan afkoelen. Is het feestje al wat rustiger en zitten jullie voornamelijk binnen? Geef de kinderen dan ook even een moment om naar buiten te gaan, rond te rennen en energie kwijt te raken, voordat ze hun extra energie richting elkaar gaan uiten.

4. Verdeel de taken

Doen jullie een activiteit met meerdere taken? Zorg dan vooraf dat de taken verdeeld zijn, dat elk kind iets kan doen en dat duidelijk is wie wat doet. Zo lopen de kinderen elkaar niet in de weg en ben je eventuele discussies over wie wat mag doen voor. Hierdoor zijn ze ook meer gefocust op hun eigen taak, waardoor ze minder op elkaar letten.

5. Zorg voor voldoende eten en drinken

Dit lijkt misschien logisch, maar hongerige of dorstige kinderen kunnen snel chagrijnig of geïrriteerd raken. Wees dit voor door te zorgen voor genoeg eten en drinken. Ook wanneer de activiteit buitenshuis plaatsvindt, zorg dan dat u voldoende eten en drinken meeneemt.

6. Laat kinderen een ruzie zelf oplossen

Mocht er dan toch een ruzie voorvallen, probeer dan eerst even afstand te nemen en de kinderen dit zelf te laten oplossen. U kunt hier natuurlijk altijd een beetje in helpen, maar ga niet direct over tot straffen. Laat de kinderen zelf uitspreken wat er gebeurd is en wat beter had gekund, dit is een goede les in conflictoplossing. Probeer het probleem niet direct uit handen te nemen, maar kijk eerst of de kinderen er samen uit kunnen komen.

7. Erken de gevoelens van de kinderen

Het erkennen van gevoelens is in elke situatie van belang. Maar een kind dat zich onbegrepen voelt in een ruzie, kan mogelijk juist leiden tot nog meer strijd. Zorg er daarom voor, ook tijdens de drukte en chaos van het kinderfeestje, dat u goed luistert naar alle betrokken kinderen en dat zij zich gehoord voelen. Dit kunt u doen door hen zelf te laten verwoorden hoe zij de situatie ervaarden en dit samen te vatten, te interpreteren en te erkennen.

8. Leg geen focus op de ‘schuldige’

Vaak heeft het weinig zin om de focus te leggen op wie de ruzie startte of wiens schuld het conflict is. Het aanwijzen van een schuldige kan bij dit kind mogelijk zorgen voor boosheid of schaamte, waardoor er nog meer strijd kan ontstaan. Probeer dan ook te focussen op de oplossing van de ruzie, bij voorkeur door de kinderen zelf. Schep ruimte voor emoties, en focus daarna weer op het positieve.